Changes between Version 25 and Version 26 of UseCaseScenarios


Ignore:
Timestamp:
05/21/20 12:28:42 (2 years ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseScenarios

  v25 v26  
  193193||= **Предуслов:** =|| Сервер и интернет конекција ||
  194194||= **Постуслов:** =|| Промена на датум и време на податоци ||
  195 ||= **Нормален тек** =||1. Системот интервално проверува датум и време на објавените податоци\\2. Проверува дали податоците се новообјавени \\3. Новообјавените податоци ги заменува со старите податоци на фарматико \\4. Се враќа на чекор 1 ||
   195||= **Нормален тек** =||1. Системот интервално проверува датум и време на објавените податоци\\2. Проверува дали податоците се новообјавени \\3. Старите податоци ги заменува со новите и ги аплицира промените на сајтот \\4. Се враќа на чекор 1 ||
  196196||= **Исклучоци:** =|| Нестабилна интернет конекција ||
  197197||= **Вклучува:** =|| / ||