Changes between Version 26 and Version 27 of UseCaseScenarios


Ignore:
Timestamp:
07/16/20 07:37:43 (4 years ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseScenarios

  v26 v27  
  160160== Систем ==
  161161||= **ИД:** =|| 6 ||
  162 ||= **Случај на употреба:** =|| Ажурира податоци за слободни термини, институции, лекари и рецепти ||
   162||= **Случај на употреба:** =|| Ажурира податоци за институции и лекари||
  163163||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
  164164||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||
  165165||= **Датум:** =|| 11/05/2020 ||
  166166||= **Актери** =|| Системски агент ||
  167 ||= **Опис:** =|| Ги ажурира податоците со најновите податоци кои се потребни на фарматико преку Мој Tермин API ||
   167||= **Опис:** =|| Системот интервално ги ажурира податоците кои се превземаат од сајтот со отворените државни податоци ||
  168168||= **Тригер:** =|| Детектирање на новообјавени податоци ||
  169169||= **Предуслов:** =|| Сервер и интернет конекција ||
   
  189189||= **Датум:** =|| 11/05/2020 ||
  190190||= **Актери** =|| Системски агент ||
  191 ||= **Опис:** =|| Системот интервално ги ажурура податоците за да се превземат од сајтот на Институтот за јавно здравство, отворените државни податоци, министерството за здравство и некои други надворешни API-а. ||
   191||= **Опис:** =|| Системот интервално ги ажурира податоците за да се превземат од сајтот на Институтот за јавно здравство, отворените државни податоци, министерството за здравство и некои други надворешни API-а. ||
  192192||= **Тригер:** =|| Новообјавени ажурирани податоци ||
  193193||= **Предуслов:** =|| Сервер и интернет конекција ||