Changes between Version 29 and Version 30 of UseCaseScenarios


Ignore:
Timestamp:
02/01/21 00:19:12 (3 years ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseScenarios

  v29 v30  
  3939||= **Предуслов:** =|| Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач ||
  4040||= **Постуслов:** =|| Го впишува името на бараната аптека или здравствена установа ||
  41 ||= **Нормален тек** =|| 1. Корисникот кликнува на копчето "Мапа на аптеки и здравствени установи" \\2. Го впишува името на аптеката или здравствената установа во полето за пребарување \\3. Системот враќа податоци како одговор на барањето \\4. Корисникот ја наоѓа потребната информација и ја напушта страната по успешното пребарување \\5. Се враќа на чекор 2 ако има потреба од повторно пребарување ||
   41||= **Нормален тек** =|| 1. Корисникот кликнува на копчето "Мапа" \\2. Го впишува името на аптеката или здравствената установа во полето за пребарување \\3. Системот враќа податоци како одговор на барањето \\4. Корисникот ја наоѓа потребната информација и ја напушта страната по успешното пребарување \\5. Се враќа на чекор 2 ако има потреба од повторно пребарување ||
  4242||= **Исклучоци:** =|| Не пронајдени податоци, недостапност на системот ||
  4343||= **Вклучува:** =|| / ||
   
  8686||= **Предуслов:** =|| Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач ||
  8787||= **Постуслов:** =|| Регистрирана сметка на фарматико ||
  88 ||= **Нормален тек** =|| 1. Со веќе регистрираната сметка корисникот се најавува \\2. Корисникот поднесува барања за ажурирање на податоците преку пополнување на форми \\3. Корисникот ги пополнува полињата со податоци што треба да се ажурираат и коментари, го прикачува Excel фајлот, а потоа со клик на копче го испраќа барањето \\4. По успешното испраќање на барањето корисникот ја прекинува интеракцијата со страницата или ја напушта \\5. Се враќа на чекор 2 ||
   88||= **Нормален тек** =|| 1. Со веќе регистрираната сметка корисникот се најавува \\2. Корисникот поднесува барања за ажурирање на податоците преку пополнување на форми \\3. Корисникот ги пополнува полињата со податоци што треба да се ажурираат, па со клик на копче го испраќа барањето \\4. По успешното испраќање на барањето корисникот ја прекинува интеракцијата со страницата или ја напушта \\5. Се враќа на чекор 2 ||
  8989||= **Исклучоци:** =|| Недостапност на системот ||
  9090||= **Вклучува:** =|| / ||
   
  135135== Систем ==
  136136||= **ИД:** =|| 5 ||
  137 ||= **Случај на употреба:** =|| Ажурира податоци за институции и лекари ||
   137||= **Случај на употреба:** =|| Ажурира податоци за институции, аптеки и лекари ||
  138138||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
  139139||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||
   
  159159
  160160||= **ИД:** =|| 6 ||
  161 ||= **Случај на употреба:** =|| Ажурира состојби за рестрикциите, пандемиите и регистарот на лекови ||
   161||= **Случај на употреба:** =|| Ажурира состојби за пандемиите и регистарот на лекови ||
  162162||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
  163163||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||