Changes between Version 30 and Version 31 of UseCaseScenarios


Ignore:
Timestamp:
02/07/21 06:38:23 (20 months ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseScenarios

  v30 v31  
  7777== Аптека ==
  7878||= **ИД:** =|| 4 ||
  79 ||= **Случај на употреба:** =|| Ажурира состојба на лекови во продажба, работно време и локација ||
   79||= **Случај на употреба:** =|| Ажурира состојба на лекови во продажба, и ажурира аптеки ||
  8080||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
  8181||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||