Changes between Version 31 and Version 32 of UseCaseScenarios


Ignore:
Timestamp:
02/11/21 17:45:48 (18 months ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseScenarios

  v31 v32  
  135135== Систем ==
  136136||= **ИД:** =|| 5 ||
  137 ||= **Случај на употреба:** =|| Ажурира податоци за институции, аптеки и лекари ||
   137||= **Случај на употреба:** =|| Ажурира податоци за лекови, институции, лекари и аптеки ||
  138138||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
  139139||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||
   
  159159
  160160||= **ИД:** =|| 6 ||
  161 ||= **Случај на употреба:** =|| Ажурира состојби за пандемиите и регистарот на лекови ||
   161||= **Случај на употреба:** =|| Прикажува состојби за пандемии ||
  162162||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
  163163||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||
   
  168168||= **Предуслов:** =|| Сервер и интернет конекција ||
  169169||= **Постуслов:** =|| Промена на датум и време на податоци ||
  170 ||= **Нормален тек** =||1. Системот интервално проверува датум и време на објавените податоци\\2. Проверува дали податоците се новообјавени \\3. Старите податоци ги заменува со новите и ги аплицира промените на сајтот \\4. Се враќа на чекор 1 ||
   170||= **Нормален тек** =||1. Системот проверува датум и време\\2. Побарува податоци за последниот можен датум за кој има податоци \\3. Ги враќа податоците на сајтот \\4. Се враќа на чекор 1 при повторно барање||
  171171||= **Исклучоци:** =|| Нестабилна интернет конекција ||
  172172||= **Вклучува:** =|| / ||