Changes between Version 3 and Version 4 of UseCaseScenarios


Ignore:
Timestamp:
05/05/20 22:39:29 (4 years ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseScenarios

  v3 v4  
  33----
  44
  5 ||= **ИД** =|| 1 ||
  6 ||= **Случај на употреба** =|| Пребарува податоци за лекови ||
   5||= **ИД:** =|| 1 ||
   6||= **Случај на употреба:** =|| Пребарува податоци за лекови ||
  77||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
   8||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||
  89||= **Датум:** =|| 05/05/2020 ||
  910||= **Актери** =|| Корисник ||
   
  2627
  2728
  28 ||= **ИД** =|| 2 ||
  29 ||= **Случај на употреба** =|| Отвара мапа на аптеки и здравствени установи ||
   29||= **ИД:** =|| 2 ||
   30||= **Случај на употреба:** =|| Отвара мапа на аптеки и здравствени установи ||
  3031||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
   32||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||
  3133||= **Датум:** =|| 05/05/2020 ||
  3234||= **Актери** =|| Корисник ||
   
  4951
  5052
  51 ||= **ИД** =|| 3 ||
  52 ||= **Случај на употреба** =|| Пребарува слободни термини ||
   53||= **ИД:** =|| 3 ||
   54||= **Случај на употреба:** =|| Пребарува слободни термини ||
  5355||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
   56||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||
  5457||= **Датум:** =|| 05/05/2020 ||
  5558||= **Актери** =|| Корисник ||
   
  7275
  7376
  74 ||= **ИД** =|| 4 ||
  75 ||= **Случај на употреба** =|| Ја пронаоѓа соодветната потребна помош ||
   77||= **ИД:** =|| 4 ||
   78||= **Случај на употреба:** =|| Ја пронаоѓа соодветната потребна помош ||
  7679||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
   80||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||
  7781||= **Датум:** =|| 05/05/2020 ||
  7882||= **Актери** =|| Корисник ||
   
  9599
  96100
  97 ||= **ИД** =|| 5 ||
  98 ||= **Случај на употреба** =|| Разлистува тековни информации за пандемии ||
   101||= **ИД:** =|| 5 ||
   102||= **Случај на употреба:** =|| Разлистува тековни информации за пандемии ||
  99103||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
   104||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||
  100105||= **Датум:** =|| 05/05/2020 ||
  101106||= **Актери** =|| Корисник ||
   
  118123
  119124
  120 ||= **ИД** =|| 6 ||
  121 ||= **Случај на употреба** =|| Ажурира состојба на лекови во продажба ||
   125||= **ИД:** =|| 6 ||
   126||= **Случај на употреба:** =|| Ажурира состојба на лекови во продажба ||
  122127||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
   128||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||
  123129||= **Датум:** =|| 05/05/2020 ||
  124130||= **Актери** =|| Аптека ||