Changes between Version 4 and Version 5 of UseCaseScenarios


Ignore:
Timestamp:
05/07/20 15:47:01 (2 years ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseScenarios

  v4 v5  
  22
  33----
  4 
   4=== Корисник ===
  55||= **ИД:** =|| 1 ||
  66||= **Случај на употреба:** =|| Пребарува податоци за лекови ||
   
  7676
  7777||= **ИД:** =|| 4 ||
  78 ||= **Случај на употреба:** =|| Ја пронаоѓа соодветната потребна помош ||
  79 ||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
  80 ||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||
  81 ||= **Датум:** =|| 05/05/2020 ||
  82 ||= **Актери** =|| Корисник ||
  83 ||= **Опис:** =|| / ||
  84 ||= **Тригер:** =|| / ||
  85 ||= **Предуслов:** =|| / ||
  86 ||= **Постуслов:** =|| / ||
  87 ||= **Нормален тек** =|| / ||
  88 ||= **Исклучоци:** =|| / ||
  89 ||= **Вклучува:** =|| / ||
  90 ||= **Приоритет:** =|| / ||
  91 ||= **Фреквенција на користење:** =|| / ||
  92 ||= **Бизнис правила:** =|| / ||
  93 ||= **Специјални побарувања:** =|| / ||
  94 ||= **Претпоставки:** =|| / ||
  95 ||= **Забелешки:** =|| / ||
  96 
  97 
  98 \\
  99 
  100 
  101 ||= **ИД:** =|| 5 ||
  10278||= **Случај на употреба:** =|| Разлистува тековни информации за пандемии ||
  10379||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
   
  12298\\
  12399
  124 
  125 ||= **ИД:** =|| 6 ||
  126 ||= **Случај на употреба:** =|| Ажурира состојба на лекови во продажба ||
   100=== Аптека ===
   101||= **ИД:** =|| 5 ||
   102||= **Случај на употреба:** =|| Ажурира состојба на лекови во продажба, работно време и локација ||
  127103||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
  128104||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||
   
  142118||= **Претпоставки:** =|| / ||
  143119||= **Забелешки:** =|| / ||
   120
   121
   122\\
   123
   124=== Систем ===
   125||= **ИД:** =|| 6 ||
   126||= **Случај на употреба:** =|| Ажурира состојба на лекови во продажба, работно време и локација ||
   127||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
   128||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||
   129||= **Датум:** =|| 05/05/2020 ||
   130||= **Актери** =|| Аптека ||
   131||= **Опис:** =|| / ||
   132||= **Тригер:** =|| / ||
   133||= **Предуслов:** =|| / ||
   134||= **Постуслов:** =|| / ||
   135||= **Нормален тек** =|| / ||
   136||= **Исклучоци:** =|| / ||
   137||= **Вклучува:** =|| / ||
   138||= **Приоритет:** =|| / ||
   139||= **Фреквенција на користење:** =|| / ||
   140||= **Бизнис правила:** =|| / ||
   141||= **Специјални побарувања:** =|| / ||
   142||= **Претпоставки:** =|| / ||
   143||= **Забелешки:** =|| / ||
   144
   145
   146\\
   147
   148
   149||= **ИД:** =|| 7 ||
   150||= **Случај на употреба:** =|| Ажурира состојба на лекови во продажба, работно време и локација ||
   151||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
   152||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||
   153||= **Датум:** =|| 05/05/2020 ||
   154||= **Актери** =|| Аптека ||
   155||= **Опис:** =|| / ||
   156||= **Тригер:** =|| / ||
   157||= **Предуслов:** =|| / ||
   158||= **Постуслов:** =|| / ||
   159||= **Нормален тек** =|| / ||
   160||= **Исклучоци:** =|| / ||
   161||= **Вклучува:** =|| / ||
   162||= **Приоритет:** =|| / ||
   163||= **Фреквенција на користење:** =|| / ||
   164||= **Бизнис правила:** =|| / ||
   165||= **Специјални побарувања:** =|| / ||
   166||= **Претпоставки:** =|| / ||
   167||= **Забелешки:** =|| / ||