Changes between Version 7 and Version 8 of UseCaseScenarios


Ignore:
Timestamp:
05/11/20 16:00:37 (3 years ago)
Author:
Dimitar Slezenkovski
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseScenarios

  v7 v8  
  77||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
  88||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||
  9 ||= **Датум:** =|| 05/05/2020 ||
   9||= **Датум:** =|| 11/05/2020 ||
  1010||= **Актери** =|| Корисник ||
  11 ||= **Опис:** =|| / ||
  12 ||= **Тригер:** =|| / ||
  13 ||= **Предуслов:** =|| / ||
  14 ||= **Постуслов:** =|| / ||
  15 ||= **Нормален тек** =|| / ||
  16 ||= **Исклучоци:** =|| / ||
   11||= **Опис:** =|| Корисникот се обидува да најде податоци за лек ||
   12||= **Тригер:** =|| Корисникот сака да најде информации за некој лек ||
   13||= **Предуслов:** =|| Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач ||
   14||= **Постуслов:** =|| Го впишува името на бараниот лек и добива резултати ||
   15||= **Нормален тек** =|| 1. Корисникот притиска на копчето "Пронајди лек"
   162. Го впишува името на лекот во полето за пребраување
   173. Системот враќа податоци за лекот
   184. Корисникот ја наоѓа потребната информација и ја напушта страната по успешното пребарување
   195. Се враќа на чекор 2 ако има потреба од повторно пребарување ||
   20||= **Исклучоци:** =|| Не пронајден лек, недостапност на системот ||
  1721||= **Вклучува:** =|| / ||
  1822||= **Приоритет:** =|| / ||
  19 ||= **Фреквенција на користење:** =|| / ||
   23||= **Фреквенција на користење:** =|| Според потребата на корисниците ||
  2024||= **Бизнис правила:** =|| / ||
  2125||= **Специјални побарувања:** =|| / ||
   
  3135||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
  3236||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||
  33 ||= **Датум:** =|| 05/05/2020 ||
   37||= **Датум:** =|| 11/05/2020 ||
  3438||= **Актери** =|| Корисник ||
  35 ||= **Опис:** =|| / ||
  36 ||= **Тригер:** =|| / ||
  37 ||= **Предуслов:** =|| / ||
  38 ||= **Постуслов:** =|| / ||
  39 ||= **Нормален тек** =|| / ||
  40 ||= **Исклучоци:** =|| / ||
   39||= **Опис:** =|| Корисникот бара аптека или здравствена установа ||
   40||= **Тригер:** =|| Корисникот има потреба да пронајде некоја аптека или здравствена установа ||
   41||= **Предуслов:** =|| Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач ||
   42||= **Постуслов:** =|| Го впишува името на бараната аптека или здравствена установа ||
   43||= **Нормален тек** =|| 1. Корисникот кликнува на копчето "Мапа на аптеки и здравствени установи"
   442. Го впишува името на аптеката или здравствената установа во полето за пребарување
   453. Системот враќа податоци како одговор на барањето
   464. Корисникот ја наоѓа потребната информација и ја напушта страната по успешното пребарување
   475. Се враќа на чекор 2 ако има потреба од повторно пребарување ||
   48||= **Исклучоци:** =|| Не пронајдени податоци, недостапност на системот ||
  4149||= **Вклучува:** =|| / ||
  4250||= **Приоритет:** =|| / ||
  43 ||= **Фреквенција на користење:** =|| / ||
   51||= **Фреквенција на користење:** =|| Според потребата на корисниците ||
  4452||= **Бизнис правила:** =|| / ||
  4553||= **Специјални побарувања:** =|| / ||
   
  5563||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
  5664||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||
  57 ||= **Датум:** =|| 05/05/2020 ||
   65||= **Датум:** =|| 11/05/2020 ||
  5866||= **Актери** =|| Корисник ||
  59 ||= **Опис:** =|| / ||
  60 ||= **Тригер:** =|| / ||
  61 ||= **Предуслов:** =|| / ||
  62 ||= **Постуслов:** =|| / ||
  63 ||= **Нормален тек** =|| / ||
  64 ||= **Исклучоци:** =|| / ||
   67||= **Опис:** =|| Корисникот прегледува слободни термини ||
   68||= **Тригер:** =|| Корисникот сака да види кога и кој има слободен термин ||
   69||= **Предуслов:** =|| Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач ||
   70||= **Постуслов:** =|| Го впишува името на потребната здравствена институција ||
   71||= **Нормален тек** =|| 1. Корисникот кликнува на копчето "Пребарај термин"
   722. Го внесува името на бараната здравствена установа или здравственото лице
   733. Системот враќа податоци на слободни термини кај докторите
   744. Корисникот го наоѓа потребниот податок и ја напушта страната по успешното пребарување
   755. Се враќа на чекор 2 ако има потреба од повторно пребарување ||
   76||= **Исклучоци:** =|| Не пронајден податок, недостапност на системот ||
  6577||= **Вклучува:** =|| / ||
  6678||= **Приоритет:** =|| / ||
  67 ||= **Фреквенција на користење:** =|| / ||
   79||= **Фреквенција на користење:** =|| Според потребата на корисникот ||
  6880||= **Бизнис правила:** =|| / ||
  6981||= **Специјални побарувања:** =|| / ||
   
  7991||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
  8092||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||
  81 ||= **Датум:** =|| 05/05/2020 ||
   93||= **Датум:** =|| 11/05/2020 ||
  8294||= **Актери** =|| Корисник ||
  83 ||= **Опис:** =|| / ||
  84 ||= **Тригер:** =|| / ||
  85 ||= **Предуслов:** =|| / ||
  86 ||= **Постуслов:** =|| / ||
  87 ||= **Нормален тек** =|| / ||
  88 ||= **Исклучоци:** =|| / ||
   95||= **Опис:** =|| Корисникот прегледува информации за тековната пандемија ||
   96||= **Тригер:** =|| Корисникот сака да се информира за тековната пандемија ||
   97||= **Предуслов:** =|| Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач ||
   98||= **Постуслов:** =|| Познавање на читање табели и статистики ||
   99||= **Нормален тек** =|| 1. Корисникот клика на копчето "Пандемии"
   1002. Корисникот ги разгледува статистиките и чита од табелите
   1013. Корисникот ја добива потребната информација и ја напушта страната по успешно пронајдената информација ||
   102||= **Исклучоци:** =|| Недостапност на системот, не ажурирани податоци ||
  89103||= **Вклучува:** =|| / ||
  90104||= **Приоритет:** =|| / ||
  91 ||= **Фреквенција на користење:** =|| / ||
   105||= **Фреквенција на користење:** =|| Според потребата на корисникот ||
  92106||= **Бизнис правила:** =|| / ||
  93107||= **Специјални побарувања:** =|| / ||
   
  103117||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
  104118||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||
  105 ||= **Датум:** =|| 05/05/2020 ||
   119||= **Датум:** =|| 11/05/2020 ||
  106120||= **Актери** =|| Аптека ||
  107 ||= **Опис:** =|| / ||
  108 ||= **Тригер:** =|| / ||
  109 ||= **Предуслов:** =|| / ||
  110 ||= **Постуслов:** =|| / ||
  111 ||= **Нормален тек** =|| / ||
  112 ||= **Исклучоци:** =|| / ||
   121||= **Опис:** =|| Регистрираната аптека ја ажурура состојбата на лекови во продажба, работното време и локацијата на аптеката ||
   122||= **Тригер:** =|| Да ги информира граѓаните за сотојбата на лекови во продажба, работното време на аптеката и нејзина тековна локација ||
   123||= **Предуслов:** =|| Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач ||
   124||= **Постуслов:** =|| Регистрирана сметка на фарматико ||
   125||= **Нормален тек** =|| 1. Со веќе регистрираната сметка корисникот се највавува
   1262. Корисникот ги ажурура податоците на таблата за информации за состојбата на лекови и работното време на аптеката
   1273. Промената на локација корисникот ја ажурира со клик на својот фарматико профил и ја внесува новата локација во полето "Локација"
   1284. По успешното ажурурање корисникот ја прекинува интеракцијата со страницата или ја напушта
   1295. Се враќа на чекор 2 ||
   130||= **Исклучоци:** =|| Недостапност на системот ||
  113131||= **Вклучува:** =|| / ||
  114132||= **Приоритет:** =|| / ||
  115 ||= **Фреквенција на користење:** =|| / ||
   133||= **Фреквенција на користење:** =|| Секојдневно ||
  116134||= **Бизнис правила:** =|| / ||
  117135||= **Специјални побарувања:** =|| / ||
   
  127145||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
  128146||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||
  129 ||= **Датум:** =|| 05/05/2020 ||
  130 ||= **Актери** =|| Аптека ||
  131 ||= **Опис:** =|| / ||
  132 ||= **Тригер:** =|| / ||
  133 ||= **Предуслов:** =|| / ||
  134 ||= **Постуслов:** =|| / ||
  135 ||= **Нормален тек** =|| / ||
  136 ||= **Исклучоци:** =|| / ||
   147||= **Датум:** =|| 11/05/2020 ||
   148||= **Актери** =|| Системски агент ||
   149||= **Опис:** =|| Ги ажурира податоците со најновите податоци кои се потребни на фарматико ||
   150||= **Тригер:** =|| Детектирање на новообјавени податоци ||
   151||= **Предуслов:** =|| Сервер и интернет конекција ||
   152||= **Постуслов:** =|| Промена на датум и време на податоци ||
   153||= **Нормален тек** =||1. Системот чека промена на датум и време на податоците
   1542. Системот го проверува датумот и времето на тековно објавените податоци
   1553. Проверува дали податоците се новообјавени
   1564. Новообјавените податоци ги заменува со старите податоци на фарматико
   1575. Се враќа на чекор 1||
   158||= **Исклучоци:** =|| Нестабилна интернет конекција ||
  137159||= **Вклучува:** =|| / ||
  138160||= **Приоритет:** =|| / ||
  139 ||= **Фреквенција на користење:** =|| / ||
   161||= **Фреквенција на користење:** =|| Постојано ||
  140162||= **Бизнис правила:** =|| / ||
  141163||= **Специјални побарувања:** =|| / ||
   
  151173||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
  152174||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||
  153 ||= **Датум:** =|| 05/05/2020 ||
  154 ||= **Актери** =|| Аптека ||
  155 ||= **Опис:** =|| / ||
  156 ||= **Тригер:** =|| / ||
  157 ||= **Предуслов:** =|| / ||
  158 ||= **Постуслов:** =|| / ||
  159 ||= **Нормален тек** =|| / ||
  160 ||= **Исклучоци:** =|| / ||
   175||= **Датум:** =|| 11/05/2020 ||
   176||= **Актери** =|| Системски агент||
   177||= **Опис:** =|| Чека промена на ажурурани податоци ||
   178||= **Тригер:** =|| Новообјавени ажурирани податоци ||
   179||= **Предуслов:** =|| Сервер и интернет конекција ||
   180||= **Постуслов:** =|| Промена на датум и време на податоци ||
   181||= **Нормален тек** =||  1. Системот чека промена на датум и време на податоците
   1822. Системот го проверува датумот и времето на тековно објавените податоци
   1833. Проверува дали податоците се новообјавени
   1844. Новообјавените податоци ги заменува со старите податоци на фарматико
   1855. Се враќа на чекор 1 ||
   186||= **Исклучоци:** =|| Нестабилна интернет конекција ||
  161187||= **Вклучува:** =|| / ||
  162188||= **Приоритет:** =|| / ||
  163 ||= **Фреквенција на користење:** =|| / ||
   189||= **Фреквенција на користење:** =|| Постојано ||
  164190||= **Бизнис правила:** =|| / ||
  165191||= **Специјални побарувања:** =|| / ||