Changes between Version 3 and Version 4 of Vision


Ignore:
Timestamp:
05/05/20 13:22:35 (4 years ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Vision

  v3 v4  
  1111||= Проблемот на =|| недостапност на информации за лекови и здравствени услуги ||
  1212||= ги засега =|| граѓани, аптеки, здравствени установи, здравствени субјекти, фармацевтски компании и веледрогерии ||
  13 ||= со следните последици =|| оние на кои моментално им е најпотребно немаат начин да дознаат како да ги добијат соодветните услуги ||
  14 ||= успешно решение би било =|| овозможување поголема достапност на соодветните информации, единствено место за информирање ||
   13||= со следните последици =|| може да настанат сериозни последици врз здравјето на луѓето ||
   14||= успешно решение би било =|| кога сите граѓаните подеднакво би имале неограничен пристап до здравствената заштита ||
  1515//
  1616
  1717=== Позиционирање ===
  1818
  19 ||= За групата корисници =|| Граѓаните кои имаат потреба од здравствени услуги или лекови ||
   19||= За групата корисници =|| Граѓаните кои имаат потреба од здравствена заштита ||
  2020||= Кои =|| треба да најдат информација за тоа како да дојдат до некој лек или некоја здравствена услуга ||
  2121||= Фарматико =|| е платформа за здравствена грижа ||
  22 ||= Која овозможува =|| збир на информации наманети за оние кои би се соочиле со здравствени проблеми ||
  23 ||= За разлика од =|| повеќе посебни тешко достапни, неинтуитивни и застарени страни за информации од различни\\ здравствени установи ||
  24 ||= Фарматико е подобро решение бидејќи =|| ги спојува и ги прави подостапни и попрегледни сите потребни податоците на едно место ||
   22||= Која овозможува =|| збир на информации наменети за оние кои би се соочиле со здравствени проблеми ||
   23||= За разлика од =|| МојТермин, zdravstvo.gov.mk, koronavirus.gov.mk ||
   24||= Фарматико е подобро решение бидејќи =|| ги спојува информациите на тој начин што ќе станат подостапни \\и попрегледни за обичните граѓани ||
  2525
  2626== Засегнати - Описи ==