wiki:WikiStart

Finance Novel - Веб апликација за комерцијално (финансиско и материјално) работење.

Опис и roadmap


Имате мал/среден бизнис? Ви треба софтверско решение, но не сте сигурни што функционалности и кого да ви го направи? Тука е Finance Novel. Целта на проектот е да се креира апликација која ќе биде one-stop place за комерцијално работење.

Finance Novel претставува апликација која ќе биде доволно опширна за да нема потреба фирми да користат/нарачувaат сопствени апликации.

Наменета за комерцијално работење на мали и средни фирми и нуди исклучителна можност на брз и едноставен начин да заведуваат, организират и печатат. Вработените на една фирма, ќе имат кориснички профили кои притоа ќе можат да креират влезни и излезни фактури, профактури, приемници и испратници за материјално работење, изводи од сите ваши сметки, уплати и исплати од каса, итн.

Со едноставен и лесен за користење интерфејс, би бил привлечен на секакви деловни клиенти. Сите потребни информации, донесени ефикасно точно и прецизно пред корисникот, заедно со моќен и брз back-end за калкулации на сите вредности. Тоа е Finance Novel.

Фази


Фази Име Статус
0Дефинирање на проектотОдобрено
1Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувањаОдобрено
2Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL)Одобрено
3Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL ПогледиОдобрено
4Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури)Одобрено
5Прототип апликација - Основни функционалностиОдобрено
6Нормализација и подобрувања на дизајнотTBD
7Напреден апликативен развојTBD

Членови на тимот


Име и презиме Индекс
Александар Јовановски181129
Last modified 10 months ago Last modified on 09/15/23 07:34:58

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.