wiki:WikiStart

Villa Dihovo

Систем за резервација на престој, оброк, активност или настан

Предмет: Бази на податоци во 2022/2023/Зимски

Под менторство на вонр. проф. д-р Вангел Ајановски и демонстр. м-р Ненад Анчев

Започнат: Ноември 2022

Краток опис на проектот

Веб платформата за Вила Дихово е платформа која на своите корисници им овозможува голем спектар на предности, почнувајќи од резервации на оброк, соба, најразличен вид на активности, па се’ до настани за сечиј интерес, со достапност низ целиот свет. Резервациите се однесувааат на повеќе вили кои се наоѓаат во истиот комплекс, како и ресторанот кој што ги опслужува истите. При пристап на веб платформата корисникот ќе има можност да направи регистрација со лични податоци, како и понатамошна најава. Од голема предност е целосниот преглед на достапни термини кој го нуди токму оваа платформа. Како клиентите, така и вработените ќе имаат пристап до веб платформата со свој професионален профил, преку кој ќе имаат увид за состојбата во вилата. Делот за вработени ќе биде составен од рецепционер, готвач и келнер, кои постојано ќе бидат достапни за потребите и желбите на нашите клиенти, се’ со цел исполнување на очекувањата од услугата која што претходно ја избрале . Плаќањето за услугите може да се реализира online, како и на лице место, во кеш или со картичка.

Членови на тимот

Име и Презиме Индекс
Елена Шулевска - координатор 201101
Јована Сердарска 201068
Матеа Цветковска 201139

Фази и координација

Фаза Име на фаза Статус
Ф0 Дефинирање на проектот Одобрено
Ф1 Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања Одобрено
Ф2 Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) Одобрено
Ф3 Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи Одобрено
Ф4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) Одобрено
Ф5 Прототип апликација - Основни функционалности Одобрено
Ф6 Нормализација и подобрувања на дизајнот Не е започнато
Ф7 Напреден апликативен развој Не е започнато
Last modified 17 months ago Last modified on 03/06/23 19:14:04

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.