Changes between Version 11 and Version 12 of ArchitectureInitial


Ignore:
Timestamp:
06/04/20 00:06:33 (3 years ago)
Author:
Dimitar Slezenkovski
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • ArchitectureInitial

  v11 v12  
  66Најсоодветна инфраструктура е моделот на клиент-сервер, базата на податоци ќе биде поврзана со централниот сервер кој ќе користи Linux серверски оперативен систем.
  77
  8 [[Image(deployment diagram Deployment diagram1.png​)]]
   8[[Image(deployment diagram Deployment diagram3.png​)]]
  99----
  1010==== Класен дијаграм ====
  11 [[Image(Class Diagram Class diagram3.png)]]
   11[[Image(Class Diagram Class diagram.png)]]
  1212----