Changes between Version 1 and Version 2 of SourceVersionControlOrganizationRevised


Ignore:
Timestamp:
01/24/21 01:31:02 (3 years ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • SourceVersionControlOrganizationRevised

  v1 v2  
  1 === Ревидирана организација на контролата врз верзии на изворниот код ===
   1=== Ревидирана организација на контролата врз верзиите на изворниот код ===
   2
   3----
   4
   5Организацијата на контрола на верзиите се одвива преку Git, commit-ите постојано одат преку master гранката. Поради тоа што проектот се работи координирано помеѓу двајцата со тоа што секој commit претставува некаква целина, не се потребни дополнителни гранки.