Changes between Version 5 and Version 6 of UseCaseList


Ignore:
Timestamp:
05/14/20 09:57:11 (4 years ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseList

  v5 v6  
  1010=== Аптека ===
  1111* Ажурира состојба на лекови во продажба, работно време и локација
   12 1. Одвивање на регистрација и автентикација
   13 2. Администрирачки панели и реализација на побарувања
  1214=== Систем ===
  1315* Ажурира податоци за слободни термини, институции, лекари и рецепти
   16 1. Превзема податоци од Мој Термин API
  1417* Ажурира состојби за рестрикциите, пандемиите и регистарот на лекови
   18 1. Превзема податоци од други извори