Changes between Version 6 and Version 7 of UseCaseList


Ignore:
Timestamp:
02/01/21 00:18:49 (3 years ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseList

  v6 v7  
  1313 2. Администрирачки панели и реализација на побарувања
  1414=== Систем ===
  15 * Ажурира податоци за слободни термини, институции, лекари и рецепти
  16  1. Превзема податоци од Мој Термин API
  17 * Ажурира состојби за рестрикциите, пандемиите и регистарот на лекови
  18  1. Превзема податоци од други извори
   15* Ажурира податоци за институции, лекари и аптеки
   16* Ажурира состојби за пандемиите и регистарот на лекови