Changes between Version 8 and Version 9 of UseCaseList


Ignore:
Timestamp:
02/07/21 06:36:40 (20 months ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseList

  v8 v9  
  88* Разлистува тековни информации за пандемии
  99=== Аптека ===
  10 * Ажурира состојба на лекови во продажба, работно време и локација
   10* Ажурира состојба на лекови во продажба, и додава/ажурира аптеки
  1111 1. Одвивање на регистрација и автентикација
  1212 2. Администрирачки панели и реализација на побарувања