Changes between Version 17 and Version 18 of UseCaseScenarios


Ignore:
Timestamp:
05/13/20 22:42:17 (4 years ago)
Author:
Dimitar Slezenkovski
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseScenarios

  v17 v18  
  129129||= **Датум:** =|| 11/05/2020 ||
  130130||= **Актери** =|| Системски агент ||
  131 ||= **Опис:** =|| Ги ажурира податоците со најновите податоци кои се потребни на фарматико ||
   131||= **Опис:** =|| Ги ажурира податоците со најновите податоци кои се потребни на фарматико преку Мој Tермин API ||
  132132||= **Тригер:** =|| Детектирање на новообјавени податоци ||
  133133||= **Предуслов:** =|| Сервер и интернет конекција ||
  134 ||= **Постуслов:** =|| Промена на датум и време на податоци ||
  135 ||= **Нормален тек** =||1. Системот чека промена на датум и време на податоците \\2. Системот го проверува датумот и времето на тековно објавените податоци \\3. Проверува дали податоците се новообјавени \\4. Новообјавените податоци ги заменува со старите податоци на фарматико \\5. Се враќа на чекор 1||
   134||= **Постуслов:** =|| Промената на датум и време на податоците ||
   135||= **Нормален тек** =||1. Системот интервално проверува датум и време на објавените податоци\\2. Проверува дали податоците се новообјавени \\3. Новообјавените податоци ги заменува со старите податоци на фарматико \\4. Се враќа на чекор 1||
  136136||= **Исклучоци:** =|| Нестабилна интернет конекција ||
  137137||= **Вклучува:** =|| / ||
   
  153153||= **Датум:** =|| 11/05/2020 ||
  154154||= **Актери** =|| Системски агент ||
  155 ||= **Опис:** =|| Чека промена на ажурурани податоци ||
   155||= **Опис:** =|| Системот интервално ги ажурура податоците за да се превземат од сајтот на Институтот за јавно здравство, отворените државни податоци, министерството за здравство и некои други надворешни API-а. ||
  156156||= **Тригер:** =|| Новообјавени ажурирани податоци ||
  157157||= **Предуслов:** =|| Сервер и интернет конекција ||
  158158||= **Постуслов:** =|| Промена на датум и време на податоци ||
  159 ||= **Нормален тек** =||  1. Системот чека промена на датум и време на податоците \\2. Системот го проверува датумот и времето на тековно објавените податоци \\3. Проверува дали податоците се новообјавени \\4. Новообјавените податоци ги заменува со старите податоци на Фарматико \\5. Се враќа на чекор 1 ||
   159||= **Нормален тек** =||1. Системот интервално проверува датум и време на објавените податоци\\2. Проверува дали податоците се новообјавени \\3. Новообјавените податоци ги заменува со старите податоци на фарматико \\4. Се враќа на чекор 1 ||
  160160||= **Исклучоци:** =|| Нестабилна интернет конекција ||
  161161||= **Вклучува:** =|| / ||