Changes between Version 2 and Version 3 of UseCaseScenarios


Ignore:
Timestamp:
05/05/20 22:20:50 (4 years ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseScenarios

  v2 v3  
  55||= **ИД** =|| 1 ||
  66||= **Случај на употреба** =|| Пребарува податоци за лекови ||
  7 ||= **Креирано од:** =|| / ||
  8 ||= **Датум:** =|| / ||
  9 ||= **Актери** =|| / ||
   7||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
   8||= **Датум:** =|| 05/05/2020 ||
   9||= **Актери** =|| Корисник ||
  1010||= **Опис:** =|| / ||
  1111||= **Тригер:** =|| / ||
   
  2828||= **ИД** =|| 2 ||
  2929||= **Случај на употреба** =|| Отвара мапа на аптеки и здравствени установи ||
  30 ||= **Креирано од:** =|| / ||
  31 ||= **Датум:** =|| / ||
  32 ||= **Актери** =|| / ||
   30||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
   31||= **Датум:** =|| 05/05/2020 ||
   32||= **Актери** =|| Корисник ||
  3333||= **Опис:** =|| / ||
  3434||= **Тригер:** =|| / ||
   
  5151||= **ИД** =|| 3 ||
  5252||= **Случај на употреба** =|| Пребарува слободни термини ||
  53 ||= **Креирано од:** =|| / ||
  54 ||= **Датум:** =|| / ||
  55 ||= **Актери** =|| / ||
   53||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
   54||= **Датум:** =|| 05/05/2020 ||
   55||= **Актери** =|| Корисник ||
  5656||= **Опис:** =|| / ||
  5757||= **Тригер:** =|| / ||
   
  7474||= **ИД** =|| 4 ||
  7575||= **Случај на употреба** =|| Ја пронаоѓа соодветната потребна помош ||
  76 ||= **Креирано од:** =|| / ||
  77 ||= **Датум:** =|| / ||
  78 ||= **Актери** =|| / ||
   76||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
   77||= **Датум:** =|| 05/05/2020 ||
   78||= **Актери** =|| Корисник ||
  7979||= **Опис:** =|| / ||
  8080||= **Тригер:** =|| / ||
   
  9797||= **ИД** =|| 5 ||
  9898||= **Случај на употреба** =|| Разлистува тековни информации за пандемии ||
  99 ||= **Креирано од:** =|| / ||
  100 ||= **Датум:** =|| / ||
  101 ||= **Актери** =|| / ||
   99||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
   100||= **Датум:** =|| 05/05/2020 ||
   101||= **Актери** =|| Корисник ||
  102102||= **Опис:** =|| / ||
  103103||= **Тригер:** =|| / ||
   
  120120||= **ИД** =|| 6 ||
  121121||= **Случај на употреба** =|| Ажурира состојба на лекови во продажба ||
  122 ||= **Креирано од:** =|| / ||
  123 ||= **Датум:** =|| / ||
  124 ||= **Актери** =|| / ||
   122||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
   123||= **Датум:** =|| 05/05/2020 ||
   124||= **Актери** =|| Аптека ||
  125125||= **Опис:** =|| / ||
  126126||= **Тригер:** =|| / ||