Changes between Version 5 and Version 6 of UseCaseScenarios


Ignore:
Timestamp:
05/07/20 15:48:05 (2 years ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseScenarios

  v5 v6  
  124124=== Систем ===
  125125||= **ИД:** =|| 6 ||
  126 ||= **Случај на употреба:** =|| Ажурира состојба на лекови во продажба, работно време и локација ||
   126||= **Случај на употреба:** =|| Ажурира податоци за слободни термини, институции, лекари и рецепти ||
  127127||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
  128128||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||
   
  148148
  149149||= **ИД:** =|| 7 ||
  150 ||= **Случај на употреба:** =|| Ажурира состојба на лекови во продажба, работно време и локација ||
   150||= **Случај на употреба:** =|| Ажурира состојби за рестрикциите, пандемиите и регистарот на лекови ||
  151151||= **Креирано од:** =|| Димитар Слезенковски ||
  152152||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||