wiki:WikiStart

MusicBuzz

Краток опис:
Нашиот проект ќе претставува апликација за слушење на музика. Во оваа апликација ќе имаме 2 типа корисници: слушател и уметници . За нив ќе се чуваат и неколку дополнителни информации. Секој слушател ќе може да си одреди своја преференца за музика, а секој уметник ќе може да додаде свое дело. Песните се дело од некој уметник и тие се дел од некој албум. Друг тип на дело кое може да се додаде од страна на уметник е и подкастот. Секој подкаст содржи една или повеќе епизоди. Главната идеја на оваа апликација е да предлага нови песни кои се совпаѓаат со преференцата на клиентот а сепак тој да ги нема слушнато претходно. Доколку некоја песна му остави посебен впечаток, корисникот има опција да остави коментар и оценка за музичкото дело. Покрај албумите, песните може да припаѓаат и во различни плејлисти до кои може да пристапи секој. Подкастите припаѓаат на некоја категорија. Слушателот ќе има опција и да следи повеќе уметници, со цел да биде информиран доколку некој уметник објави ново дело кое би му се допаднало на слушателот. Ова е исто корисно и за уметниците, да можат да видат колку луѓе се нивни обожаватели. Уметниците исто така може да објават идни настани - live stream или концерт. На секој live stream слушателите можат да споделат реакција.

Членови на тимот:

  • Борис Џотов 185022
  • Илза Гаши 20006
  • Милена Кукољ 186085
  • Иван Трајков 186121

Предмет: Бази на податоци во 2023/2024/Зимски

Под менторство на: проф. д-р Вангел Ајановски и тутор Стефани Кулебанова

Содржина:

Задача / ФазаЛинкови до страници за фазатаСтатус
P0 About Оценето
Р1 ERModel Поправено
Р2 RelationalDesign Поправено
Р3 UseCaseModel Одобрено
Р4 AdvancedReports Поправено
Р5 UseCaseImplementations Завршено
Last modified 8 days ago Last modified on 07/07/24 20:18:27
Note: See TracWiki for help on using the wiki.